Peesruptuur

De rotator cuff is een peesblad bestaande uit het uiteinde van 4 spieren/pezen rond de schouder.  Dit zijn de biceps longus, de supraspinatus, de infraspinatus en de subscapularis. De functie van de rotator cuff is zorgen voor de stabiliteit van het schoudergewricht en, door het selectief aantrekken van de verschillende spiergroepen, beweging van de arm mogelijk te maken.
Een scheur in één van deze pezen wordt een rotator cuff scheur genoemd. Indien het gaat om een gedeeltelijke scheur wordt gesproken van partiële rupturen. Indien een pees volledig afgescheurd is van het bot, spreekt men van een volledige dikte rotator cuff scheur. De scheuren kunnen ontstaan als gevolg van chronische irritatie of als gevolg van een acuut trauma (val). Om zeker te kunnen vaststellen dat het om een ruptuur gaat, moet er een echo gemaakt worden van de gekwetste schouder.

Ontstaan van schouderklachten

Schouderklachten kunnen langzaam ontstaan door herhaaldelijke bewegingen of door een acuut verkeerde beweging. Vooral bij het uitvoeren van dezelfde beweging kan er een irritatie/ ontsteking ontstaan in de schouder. Dit geeft irritatie en kan leiden tot zwelling van de pees en/of een slijmbeursontsteking of bursitis. De schouderklachten kunnen ook een relatie hebben met spanning van uw thuissituatie en/of werk. Ook komt het regelmatig voor dat schouderklachten een relatie hebben met nekklachten/nekpijn. Bij schouder klachten gebruiken wij gezien de complexiteit en veelheid van mogelijke oorzaken vrijwel altijd ter ondersteuning van de diagnose de echografie. Hiermee kunnen wij een aantal zaken uitsluiten, waaronder een ruptuur of scheuring. Op de echo kunnen wij goed zien of het daadwerkelijk gaat om een verrekking alleen of dat het wellicht bursitis/slijmbeursontsteking of pees ontsteking (tendinopathie) betreft.

Shockwavetherapie bij schouderklachten

Wanneer u denkt dat Shockwavetherapie voor u de juiste behandelvorm kan zijn bij uw schouderklachten kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij het Shockwave Centrum. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de centrale receptie (tel. 0593-524059) en geeft aan dat u een afspraak wilt maken bij het Shockwave Centrum. Hierbij wordt er gestart met een vragengesprek en aansluitend echografisch onderzoek. Hieruit wordt bepaald welke therapievorm het beste past bij uw klacht.

Gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek en advies

Wanneer u dit wenst kunt  u een oriënterend gesprek aanvragen. Dit vraaggesprek duurt maximaal 15 minuten en is gratis. Aan de hand van dit gesprek kan de behandelaar bepalen of Shockwave therapie u naar alle waarschijnlijkheid kan helpen of niet. We bepalen tijdens dit gesprek ook welk behandeltraject voor u van toepassing is. Wanneer u het moeilijk vindt uw klacht onder woorden te brengen, dan kunt u dit het beste thuis op uw gemak op papier zetten.

Behandel traject 1

Wanneer uw klacht geschikt is voor radiale Shockwavetherapie en kan vallen binnen een fysiotherapeutisch behandeltraject dan kunt u terecht bij het Fysio Centrum in Beilen of Klijndijk. Uw behandeling kan dan vallen binnen een consult Fysiotherapie en wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Er zal van tevoren wel een echografisch onderzoek plaatsvinden om de juiste behandeling in te kunnen zetten.

Behandel traject 2

Wanneer er wordt gekozen voor gefocusseerde Shockwave therapie wordt er een afspraak gemaakt voor verder onderzoek bij het Shockwave Centrum, waarbij vaak ook een echografisch onderzoek zal plaatsvinden om de juiste behandeling in te kunnen zetten.

Afspraak echografisch onderzoek op verwijzing van een (huis)arts of fysiotherapeut 

U kunt ook op verwijzing van een (huis)arts of fysiotherapeut een afspraak maken voor echografisch onderzoek. Voor het maken van een afspraak kunt telefonisch contact opnemen met de centrale receptie (tel. 0593-524059). Geef hierbij aan dat u een afspraak wilt maken op verwijzing van een (huis)arts of fysiotherapeut voor een echografisch onderzoek. 

Uitkomsten echografisch onderzoek

De uitkomst van de echo wordt met u besproken en ook, na uw toestemming, door middel van een rapportage gecommuniceerd naar uw verwijzer. 

Vervolgtraject

Afhankelijk van de uitkomst van het echografisch onderzoek kan er eventueel een behandeltraject worden gestart. Het geadviseerde behandeltraject wordt in overleg met u en uw verwijzer besproken.