Dupuytren

De ziekte van Dupuytren, kenmerkt zich door het ontstaan van bindweefselverhardingen in de handpalm en vingers. Doordat er steeds meer verhardingen ontstaan, vormt zich een bindweefselstreng die in de loop van de tijd samentrekt. Hierdoor wordt de vinger in een buigstand getrokken en kunt u de vinger niet meer strekken. Mannen krijgen vaker last van deze aandoening dan vrouwen. De klachten treden voornamelijk op bij mensen boven de 30 jaar. Deze aandoening komt frequent voor en is bijna altijd succesvol te behandelen.

Ontstaan van hand- en polsklachten

Polsklachten kunnen plotseling of geleidelijk ontstaan. Het gaat vaak om een aandoening aan de pezen of zenuwen die in de pols lopen. Zo kunt u door een trauma (val) de pols blesseren. Maar kan de pols ook geïrriteerd raken na veel herhaaldelijke bewegingen. Dit kan leiden tot zwelling in de pols en dit geeft weer compressie tegen pezen en zenuwen, dit kan dan een uitstraling van pijn en tintelingen geven als gevolg. Ter ondersteuning van diagnose wordt er gebruik gemaakt van de echografie. Hiermee kunnen wij een aantal zaken uitsluiten, waaronder een ruptuur/ scheuring of peesontsteking. Op de echo kunnen wij goed zien of het daadwerkelijk gaat om een ruptuur/ scheuring of peesontsteking alleen of dat het wellicht een ernstigere blessure is.

Shockwavetherapie bij hand- en polsklachten

Wanneer u denkt dat Shockwavetherapie voor u de juiste behandelvorm kan zijn bij uw hand- en polsklachten kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij het Shockwave Centrum. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de centrale receptie (tel. 0593-524059) en geeft aan dat u een afspraak wilt maken bij het Shockwave Centrum. Hierbij wordt er gestart met een vragengesprek en aansluitend echografisch onderzoek. Hieruit wordt bepaald welke therapievorm het beste past bij uw klacht.

Gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek en advies

Wanneer U dit wenst kunt  u een oriënterend gesprek aanvragen. Dit vraaggesprek duurt maximaal 15 minuten en is gratis. Aan de hand van dit gesprek kan de behandelaar bepalen of Shockwave therapie U naar alle waarschijnlijkheid kan helpen of niet. We bepalen tijdens dit gesprek ook welk behandeltraject voor u van toepassing is. Wanneer u het moeilijk vindt uw klacht onder woorden te brengen, dan kunt u dit het beste thuis op uw gemak op papier zetten.

Behandel traject 1

Wanneer uw klacht geschikt is voor radiale Shockwavetherapie en kan vallen binnen een fysiotherapeutisch behandeltraject dan kunt u terecht bij het Fysio Centrum in Beilen of Klijndijk. Uw behandeling kan dan vallen binnen een consult Fysiotherapie en wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Er zal van tevoren wel een echografisch onderzoek plaatsvinden om de juiste behandeling in te kunnen zetten.

Behandel traject 2

Wanneer er wordt gekozen voor gefocusseerde Shockwave therapie wordt er een afspraak gemaakt voor verder onderzoek bij het Shockwave Centrum, waarbij vaak ook een echografisch onderzoek zal plaatsvinden om de juiste behandeling in te kunnen zetten.

Afspraak echografisch onderzoek op verwijzing van een (huis)arts of fysiotherapeut 

U kunt ook op verwijzing van een (huis)arts of fysiotherapeut een afspraak maken voor echografisch onderzoek. Voor het maken van een afspraak kunt telefonisch contact opnemen met de centrale receptie (tel. 0593-524059). Geef hierbij aan dat u een afspraak wilt maken op verwijzing van een (huis)arts of fysiotherapeut voor een echografisch onderzoek. 

Uitkomsten echografisch onderzoek

De uitkomst van de echo wordt met u besproken en ook, na uw toestemming, door middel van een rapportage gecommuniceerd naar uw verwijzer. 

Vervolgtraject

Afhankelijk van de uitkomst van het echografisch onderzoek kan er eventueel een behandeltraject worden gestart. Het geadviseerde behandeltraject wordt in overleg met u en uw verwijzer besproken.